סיור במפעל

מרחב משרדי

1
3
2

סדנה

5
4
6

צִיוּד

6
3
1
4
2
5